Copyright 2021 - Khoa Công nghệ Thông tin
  • Tập thể giảng viên

  • Giờ học thực hành

  • Hoạt động thể thao

  • Lễ trao bằng tốt nghiệp

  • Thông báo tuyển sinh

 
QUI TRÌNH XÁC NHẬN ĐƠN
 
1. Học sinh Sinh viên truy cập website của khoa CNTT để tải đơn đăng ký.
2. Học sinh Sinh viên nộp đơn cho giáo vụ Khoa CNTT tại Văn phòng Khoa.
3. Sinh viên nhận bảng điểm tại Văn phòng Khoa CNTT, sau đó đến Phòng Quản lý đào tạo xác nhận để được đóng dấu tròn.

 

QUI TRÌNH NHẬN BẢNG ĐIỂM

1. Học sinh Sinh viên đến Văn phòng Khoa nhận bảng điểm gặp thầy Nguyễn Hồng Hậu vào chiều thứ 2 hàng tuần >> Xem điểm tại đây 

2. Học sinh Sinh viên đến truy cập vào Website http://tinchi.vlcc.edu.vn/sinhvien để in bảng điểm và nộp về Văn phòng Khoa để xác nhận bảng điểm.

 

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

LIÊN KẾT

KHOA CƠ BẢN

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

KHOA NÔNG NGHIỆP

KHOA LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC

 

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB TIN HỌC