Copyright 2022 - Khoa Công nghệ Thông tin

 

1

Họ tên: Nguyễn Văn Thơm

Chức vụ: Trưởng khoa

Chuyên môn: Ths. HTTT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 097 3112955

2

Họ tên: Nguyễn Ngọc Đoan Trang

Chức vụ: P. Trưởng khoa

Chuyên môn: Ths. KHMT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 097 7616667

3

Họ tên: Nguyễn Hồng Hậu

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Ks. Tin học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 097 7616977

4

Họ tên: Nguyễn Thành Quân

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Ths. KHMT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 091 9375830

5

Họ tên: Nguyễn Thế Nhân

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Ths. KHMT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 093 8946281

6

Họ tên: Nguyễn Hoàng Hải

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Cao học KHMT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 012 35322776

7

Họ tên:  Ngô Thị Thùy Trang

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Ths. KHMT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 097 9518383

8

Họ tên: Trịnh Thanh Khâm

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Ths. KHMT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 094 5672845

9

Họ tên: Nguyễn Quốc Khánh

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Cao học HTTT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 098 9988340

10

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Ngân

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Cao học KHMT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 093 9733588

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

LIÊN KẾT

KHOA CƠ BẢN

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

KHOA NÔNG NGHIỆP

KHOA LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC

 

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB TIN HỌC