In bài này
Chi tiết: Chuyên mục: Giới thiệu | Được đăng: 22 Tháng 7 2017 | Lượt xem: 1675

Chào đoán các bạn cựu học sinh sinh viên!

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường CĐCĐ Vĩnh Long không ngừng phát triển cũng là một phần không thể thiếu trong cộng đồng cựu học sinh sinh viên đầy nhiệt huyết, đam mê, thành công đã tổ điểm thêm cho Khoa, Trường.

STT

TÊN LỚP

NĂM TN

SĨ SỐ

1 Cao Đẳng Tin học 2002 2005  
2 Cao Đẳng Tin học 2003 2006  
3 Cao Đẳng Tin học 2004 2007  
4 Cao Đẳng Tin học 2005 2008  
5 Cao Đẳng Tin học 2006 2009  
6 Cao Đẳng Tin học 2007 2010  
7 Cao Đẳng Tin học 2008 2011  
8 Cao Đẳng Công nghệ Thông tin 2009 2012  
9 Cao Đẳng Công nghệ Thông tin 2010 2013  
10 Cao Đẳng Công nghệ Thông tin 2011 2014  
11 Cao Đẳng Công nghệ Thông tin 2012 2015  
12 Cao Đẳng Công nghệ Thông tin 2013 2016  
13 Trung cấp Tin học 2003 2005  
14 Trung cấp Tin học 2005 2007  
15 Trung cấp Tin học 2006 2008  
16 Trung cấp Tin học 2007 2009  
17  Trung cấp Tin học 2008 2010  
18 Trung cấp Tin học 2009 2011  
19 Trung cấp Tin học ứng dụng 2010 2012  
20 Trung cấp Tin học ứng dụng 2011 2013  
21 Trung cấp Tin học ứng dụng 2012 2014  
22 Trung cấp Tin học ứng dụng 2013 2015  
23 Trung cấp Tin học ứng dụng 2014 2016  
24 Trung cấp Tin học ứng dụng 2015 2017